Taganemisvorm


Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm  

Saatke käesolev vorm täidetuna aadressile info@ghbeauty.eeüksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda 

— Kellele: „Tabani HG OÜ, Padriku tee 16/3, Tallinn, info@ghbeauty.ee

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)

— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

— Ostja nimi

— Ostja aadress

— Ostja allkiri  

— Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.